Politica de Privacitat - La Botiga Restaurant

Politica de Privacitat

Davant l’entrada en vigor del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades i la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per poder continuar informant dels productes, promocions i novetats de ANgrup així com informacions d’interès i novetats del sector de la restauració i la gastronomia cal que ens doni el seu consentiment prement el botó d’acceptació.

L’informem que les seves dades de contacte estan incorporades en un fitxer titularitat de ANgrup amb domicili a Av. Diagonal 405 bis (08008 Barcelona) i no seran cedides ni comunicades a tercers per a finalitats diferents per a les quals han estat subministrades, excepte en els supòsits d’obligació legal.

En qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la llei, enviant un escrit acompanyat d’una fotocopia del document d’identitat a l’adreça postal de ANgrup.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 (28001 Madrid).

En cas que volgués donar-se de baixa de les comunicacions podrà realitzar-ho a través de qualsevol de les mateixes.